Tillitsvalgte


Tillitsvalgte for 2018/2019

Styreverv / navn 

STYRE

 
Formann:
Lars Einar Østerbø
  51 54 70 70
 909 85 861
    
 
Nestformann:
Charles Watson    51 54 79 68 412 581 89  
charles.watson@lyse.net
Sekretær:
Kristin Eide
   
 
         922 25 924  
Kasserer:
Anita Løvås
anitalovas@hotmail.com

948 241 54 
Havnesjef:
Anders Hanevik  anders.hanevik@lyse.net         
 
            
  976 124 57    
  
   
Formann o/v-komite:
BjørnOveOlsen  45037827

 


 
 
Styremedlemmer:
Steinar Kristensen 947 80 513    Styremedlem
Elling Brubak 452 268 43
  1. varamann  
Espen Johansen 959 76 308   2. varamann
 

REVISORER

 
Helge Olsen 936 22 180   Hovedansvarlig
Håvard Sørlie
   
 
Valgkomite’:             
Ronny B Hagen                       
Vegard Haraldsen
 


   


   
 

KRANFØRERE

 
Steinar Kristensen 947 80 513   Hovedansvarlig
Rolf Østerbø                    
982 32 978
   
Arne Hunsnes                    
911 33 067