Tillitsvalgte


Tillitsvalgte for 2017/2018

Styreverv / navn 

STYRE

 
Formann:
Lars Einar Østerbø
  51 54 70 70
 909 85 861
    
 
Nestformann:
Charles Watson    51 54 79 68 41 25 81 89  
charles.watson@lyse.net
Sekretær:
Kristin Eide
   
 
              
Kasserer:
Anita Løvås
anitalovas@hotmail.com

94 82 41 54 
Havnesjef:
Anders Hanevik  anders.hanevik@lyse.net         
 
            
 97 61 24 57    
  
   
Formann o/v-komite:
BjørnOveOlsen  45037827

 


 
 
Styremedlemmer:
Steinar Kristensen 51 54 73 81    Styremedlem
Elling Brubak 45226843
  1. varamann  
Espen Johansen 959 76 308   2. varamann
 

REVISORER

 
Helge Olsen 936 22 180   Hovedansvarlig
Håvard Sørlie
   
 
Valgkomite’:             
Ronny B Hagen                       
Vegard Haraldsen
 


   


   
 

KRANFØRERE

 
Charles Watson 51 54 79 68   Hovedansvarlig