Tillitsvalgte


Tillitsvalgte for 2019/2020

Styreverv / navn 

STYRE

 
Formann:
Lars Einar Østerbø
  51 54 70 70
 909 85 861
    
 

Nestformann:
Vegard Haraldsen     944 26 896  
vegarh.yahoo.com

Sekretær:
Kristin Eide
   
 
         922 25 924  

Kasserer:
Anita Løvås
anitalovas@hotmail.com

948 241 54 
Havnesjef:
Anders Hanevik          
  976 124 57    
  
   
Formann o/v-komite:
Morgan Olsen   467 60 305

 


 
 
Styremedlemmer:
Steinar Kristensen 947 80 513    Styremedlem
Vidar Gabrielsen             Atle Halvorsen      

 
  1. Varamann
  2. Varamann


 
 

REVISORER

 
Helge Olsen 936 22 180   Hovedansvarlig
Håvard Sørlie
   
 
Valgkomite’:             
Ronny B Hagen                       
Reidar Løvås
 


   


   
 

KRANFØRERE

 
Steinar Kristensen 947 80 513   Hovedansvarlig
Rolf Østerbø                    
982 32 978
   
Arne Hunsnes                    
911 33 067