Havnereglement‎ > ‎

Diverse

Sjøvettreglene
1.Tenk sikkerhet.

2. Ta med nødvendig utstyr.

3. Respekter vær og farvann.

4. Følg Sjøveisreglene.

5. Bruk flyteplagg.

6. Vær uthvilt og edru.

7. Vis hensyn.

Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Vikeplikten

Innhentende båt skal vike for den som innhentes.

Hold til styrbord for møtende båt. Vik for båter som kommer på din styrbord side.

Motorbåter viker for seilbåter. En seilbåt med vinden inn fra babord (venstre) side viker for en annen seilbåt med vinden inn fra sytrbord (høyre) side.

Lo seilbåt viker for le seilbåt.

Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer.

Nødnumre

Brann og dykkerassistanse 110

Politi og lokal redningssentral 112

Lege og medisinsk råd 113

Kystradiostasjonene 120

Hovedredningssentralene:

Sør-Norge: 51 51 70 00

Nord-Norge: 75 55 90 00

Ved nød og behov for øyeblikkelig assistanse: VHF-kanal 16

Nødnummer 112 kan også brukes på sjøen.

Husk å gi opplysninger om hvor du er, hvor mange personer ombord, hvem du er, hvilken båttype med kallesignal eller registreringsnummer og hvilken hjelp du trenger.

Promille

Promillegrensen er på 0,8 for førere av motordrevne fritidsbåter under 15m og seilbåter fra og med 4,5 til 15m. For andre typer småbåter gjelder imidlertid kravet til sikkerhet - det er ikke tillatt å føre småbåt dersom man er beruset, syk eller trett. Promillegrensen på 0,2 gjelder førere av alle typer fritidsbåter på 15m eller lenger.

Skikk og bruk i skjærgården

1. Pass på hekkbølgen - den kan skade andre.

2. Heng ut (rene) fendere før fortøying.

3. Fortøy godt.

4. Unngå å strekke ankerlina over naboens.

5. Ta hensyn til naboene.

6. Glede og hjelpsomhet gir nye venner.

7. Bruk jolla med vett.

8. Kast søppelet i dunker avsatt til det formålet.

9. Holdseptiktanken lukket til båten er i åpent farvann.

10. Vær mot andre som du vil de skal være mot deg.

 

Sjø og miljø

Viste du at et halvt glass med spillolje forurenser 100 000 liter vann? Oljeutslipp fra fritidsbåt er ikke tillatt. Mange steder har mottaksanlegg for spillolje.

Det er ikke tillatt å importere, produsere eller bruke tinnholdig bunnstoff til fritidsbåter. Lokal forurensing kan ødelegge snegler, muslinger, krabber og fisk.

Det er et generelt forbud mot å slippe ut kloakk nærmere enn 300 meter fra land. Men kommunene kan vedta strengere eller lempeligere bestemmelser.

Du kan tenne bål på snaue holmer og skjær der det ikke er brannfare, men ikke på svalbergene! Da vil fjellet sprekke og bli ødelagt for alltid.

Det er ikke tillatt å kaste søppel på sjøen. Legg det heller i en avfallsdunk på land eller, hvis den er full, ta det med hjem.

Du kan gå i land på strand i utmark (udyrket og ubebygd område) og fortøye eller dra båten på land for kortere tid. Du kan bade, raste, fiske i sjøen og overnatte inntil to døgn samme sted når det er uten fortrengelse eller til ulempe for andre.

Sjøfuglereservater er market med skilt som viser at det er ilandstigningsforbud i en viss tidsperiode, for eksempel i tiden fra 15. april til 1. august. Tidspunktet varierer fra område til område.

Bølgehøyde

Med bølgehøyde menes vertikal avstand mellom bølgetopp og etterfølgende bølgedal.

Sjøgang Bølgehøyde (m)
Havblikk 0 m
Småkruset sjø 0-0,1 m
Smul sjø 0,1-0,5 m
Svak sjø 0,5-1,3 m
Noe sjø 1,3-2,5 m
Mye sjø 2,5-4 m
Høy sjø 4-6 m
Svært hav 6-9 m
Veldig opprørt hav 9-14m
Overordendtlig

opprørt hav

14+ m

Kilde: Meteorologisk Institutt

Beauforts vindskala
Styrke Navn Hastighet

m/sek

Hastighet

Knop

Virkning
0 Stille 0 0 Sjøen er speilblank
1 Flau vind 1-2 1-3 Røyk bøyer av i vindens retning
2 Svak vind 2-3 4-6 Små korte bølger med glatte kammer
3 Lett bris 3-5 7-10 Småbølgene topper seg, det dannes skum
4 Laber bris 6-8 11-16 Bølgene blir lengre, en del skumskavler
5 Frisk bris 8-11 17-21 Middelstore bølger, mange skumskavler
6 Liten kuling 11-14 22-27 Store bølger dannes, noe sjøsprøyt
7 Stiv kuling 14-17 28-33 Sjøen hoper seg opp, bølgetopper brekker
8 Sterk kuling 17-21 34-40 Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk
9 Liten storm 21-24 41-47 Sjøen begynner å rulle, synsvidden nedsettes
10 Full storm 25-28 48-55 Meget høye bølger, synsvidden minskes
11 Sterk storm 29-33 56-63 Bølgekammene blåser til frådelignende skum
12 Orkan 34+ 64+ Luften er full av skum, liten synsvidde