Havnereglement

1.
Fortøyninger skal godkjennes av havnesjef. Fortøyninger kan skiftes ut for medlemmets kostnad hvis ikke henstillinger om å bringe disse i stand straks etterkommes.

2.
Alle medlemmer er pliktige til å utstyre sine båter med brukbare fendere og disse skal være lagt ut når båten ligger i havnen. Minste antall er 2 fendere pr. side, men antall og dimensjon må avpasses etter båtens størrelse og hva godt sjømannskap tilsier.

3.
Fortøyninger, garn, liner og andre fester må ikke settes slik at de er til hinder for ut- og innseiling i havnen. Flytende akterfortøyninger er ikke tillatt, og vil i tilfelle bli fjernet.

4.
Hver båteier er pliktig til å holde det ryddig rundt egen båt, også mens båten står på land. Unngå forsøpling og forurensing for ikke å volde skade og ulempe for andre. Olje og oljeholdig avfall skal ikke etterlates i havnen. Ved sjøsetting skal opplagsplass og slipp ryddes like etterpå. Hvis dette ikke blir gjort umiddelbart, vil den ansvarlige bli belastet for ryddeutgifter.

5.
Alle opptak/sjøsettinger skal avtales med kranfører. Opptak/sjøsettinger skal alltid skje under oppsyn av kranfører. Avtalt opptak/sjøsettinger må avbestilles innen 2 dager før avtalt dag ellers svares full slippeavgift. Tvils tilfelle (eks.sykdom) avgjøres av kranfører. Avtale om opptak/sjøsettinger mv. som ikke benyttes bortfaller. Ved opptak/slipping møter båteier med de hjelpesmenn som trengs.

6.
Materialer, utstyr og oppstøtting og avstiving av båter i opplag må båteieren holde selv, og fjerne innen 1 uke etter sjøsetting.

7.
Den som volder skade på annens båt eller Buøy Båtforening’s havneanlegg er selv ansvarlig for dette. Foreningen har intet ansvar for eventuelle skader på båtene eller utstyr/peroner under land/sjøsetting, på opplagsplass eller i havnen.

8.

Buøy Båtforening's intensjoner er å være en småbåthavn. Med dette menes båter inntil 40'. Dispensasjon for båter inntil 45' kan gis av styret såfremt plassforholdene tillater dette.

9.
Medlemmer som ønsker å bytte ut sin båt til en større, og hvor nåværende båtplass derved ikke vil passe, må skriftlig henvende seg til havnesjef med søknad om tilvisning av større båtplass. Hvis søknaden ikke umiddelbart kan imøtekommes, vil søkeren bli satt på venteliste.

10.
Hvert medlem pålegges for hvert år å rengjøre sine fortøyninger for tang og skjell. De som ligger i båser skal hvert år rengjøre uteliggerens flyteelement (tønne) på sin styrbord side. Dette skal være gjort innen 1.september hvert år.

11.
Alkohol må ikke misbrukes i båthavnen.